Het team

Respectvol Erven© is een initiatief van Ingeborg Sandig en René de Haas. Sinds 2009 werken zij samen als mediators in het familierecht. Zij hebben vele gezinnen en families begeleid bij het oplossen van conflicten. Ook werken zij regelmatig samen in zaken op verwijzing van rechtbanken en gerechtshoven. Zij staan als team bekend om hun vermogen complexe en emotionele kwesties te ontzenuwen en te de-escaleren en hun cliënten te begeleiden naar duurzame oplossingen. In 2014 hebben zij besloten hun dienstverlening als mediators te verbreden naar nalatenschapsmediation en hebben zij Respectvol Erven© opgericht.

René de Haas

René (1954) is in 1979 privaatrechtelijk en administratiefrechtelijk afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Sinds dien werkt hij als advocaat en heeft hij zich gespecialiseerd in het internationale familierecht. In 2007 heeft hij de masteropleiding Advanced Dispute Resolution aan de Universiteit van Amsterdam cum laude afgerond. Hij is sinds 2000 als registermediator aangesloten bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) en is lid van de Vereniging van Familierechtadvocatenen Scheidingsmediators (vFAS).

Door zijn ruime ervaring als advocaat en mediator en de gespecialiseerde opleiding is René in staat om complexe conflicten in het familierecht en samenwerkingsverbanden op een goede wijze naar een oplossing te begeleiden. Als ervaren mediator is hij in staat om conflicten met een hoog escalatiegehalte te analyseren, conflictpatronen te onderkennen en partijen op een deskundige wijze te begeleiden in een doelgerichte aanpak met ruimte voor zowel de emotionele als zakelijke aspecten.

René werkt als overlegscheidingsadvocaat, cross-border mediator in internationale kinderontvoeringszaken, als strategische coach, als forensisch mediator en als nalatenschapsmediator.

René is voorzitter van de Vereniging van Forensisch Mediators, Bestuurslid van de Vereniging van Collaborative professionals en lid van de Vereniging van familierecht advocaten en scheidingsmediators, lid van de Raad van Discipline van de Orde van Advocaten in Den Bosch en hij maakt deel uit van de Expertgroep Complexe Scheidingen.

Ingeborg Sandig

Ingeborg (1965) is als psychologe afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, is vanaf 2007 als registermediator aangesloten bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) en heeft haar praktijk Sandig Mediation. Zij is in 2011 afgestudeerd als meester in de rechten aan de Universiteit van Tilburg, specialisatie privaatrecht en is Emotionally Focussed Therapy (EFT) relatietherapeut. De combinatie van haar kennis en vaardigheden in de gedragswetenschappen en rechtsgeleerdheid maken haar een vis in het water van het oplossen van familieconflicten.

Als Psycholoog Family Mediator behandelt Ingeborg veel zaken waarbij de emoties cliënten parten spelen. Complexe zaken waar de ratio van cliënten vaak wordt overspoeld door gevoel. Haar inlevingsvermogen gecombineerd met haar daadkrachtig optreden als mediator biedt cliënten houvast en een veilige sfeer om weer in gesprek te kunnen komen met elkaar en te werken aan het oplossen van de problemen.

Ingeborg werkt als mediator in scheidingszaken en gezins- en familieconflicten, als cross-border mediator in internationale kinderontvoeringszaken, als coach bij Overlegscheidingen, als deskundige ofwel forensisch mediator in opdracht van rechtbanken en gerechtshoven, als strategisch coach en nalatenschapsmediator.

Ingeborg is bestuurslid van de Vereniging van Collaborative Professionals, lid van de raad van advies van de Stichting Nalatenschapsmediation, lid van de beroepsvereniging van Emotionally Focussed Therapy (EFT Nederland), lid van de Expertgroep Complexe Scheidingen en lid van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP).