Nalatenschapsmediation

Nalatenschapsmediation is een specialisatie binnen mediation. Ingeborg Sandig en René de Haas zijn onder leiding van mr. A. M. van Riemsdijk opgeleid tot gecertificeerd nalatenschapsmediators en als zondanig opgenomen in het register van de stichting nalatenschapsmediation. Voor meer informatie: www.nalatenschapsmediation.com.

Mediation is een proces waarin partijen in een conflict door een door hen geaccepteerde onafhankelijke en onpartijdige deskundige –de mediator- worden geholpen om een overeenkomst ter beëindiging van hun conflict te bereiken.

Nalatenschapsmediation vindt plaats op drie hoofdgebieden:

Mediation gericht op het afwikkelen van de nalatenschap. Wanneer emoties en geldzaken bij elkaar komen leidt dit vaak, ook in de beste families, tot conflicten. De nalatenschapsmediators begeleiden u om gezamenlijk met de erfgenamen tot een duurzame oplossing te komen, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van de erfgenamen en ook de wil van de erflater gerespecteerd wordt.

Mediation gericht op de uitvaart en alles wat daarmee samenhangt. Wilde vader of moeder begraven of gecremeerd worden? Hoe wordt vormgegeven aan het afscheid? Welke namen komen er op de kaart? Elke familie is anders en wil op eigen wijze afscheid nemen van de overledene. Binnen een familie kunnen de meningen over dit afscheid botsen en problemen veroorzaken. In zo’n geval kan een spoedmediation een oplossing bieden.

Mediation over de verdeling van de erfenis vóór het overlijden van de erflater. De erflater kan met zijn of haar toekomstige erfgenamen afspraken maken en regelingen treffen om toekomstige onduidelijkheden en ruzies of conflicten te vermijden. De nalatenschapsmediators ondersteunen dit proces door het creëren van een veilige sfeer waarin het onbesprokene besproken kan worden. Het lucht op om het gesprek met elkaar aan te gaan. Het delen van ‘geheimen’ of het bespreken van taboes voordat het ‘te laat is’ klaart de lucht en kan een groot effect hebben op de laatste levensfase van de erflater.