Respectvol Erven©

De verdeling van een nalatenschap kan veel pijn opleveren bijvoorbeeld wanneer familieleden zich tekortgedaan voelen. Gevoelens van onrecht en oud zeer dat niet is opgelost kunnen de emoties hoog doen oplopen. Wanneer de verdeling van de erfenis uit de hand loopt, gaat het vaak goed fout. Bij ongeveer één op de vijf erfenisverdelingen ontstaat een breuk in de familie….

De specialisten van Respectvol Erven© weten dat familieleden hun uiterste best doen om de gevolgen van het overlijden van één van hun dierbaren binnen de familie goed te regelen. En dat wanneer u er met elkaar niet uitkomt, het inroepen van expertise van buitenaf geen gemakkelijke beslissing is.

Uw zorgen en vragen zijn het beginpunt van het contact met Ingeborg Sandig en René de Haas. Praten over deze problemen in een veilige sfeer lucht op. Wij begeleiden families van dit begin naar een eindoplossing die past bij de familie en haar individuele leden.

Het is onze missie om het vertrouwen dat families ons schenken waar te maken door een deskundige, zorgvuldige, discrete en uiterst betrokken aanpak. Transparant in wat u van ons kunt verwachten, vaardig en vakbekwaam.