Onze aanpak

Nalatenschapsmediation is een gestructureerd proces waarin een 7-tal fasen wordt doorlopen:

 1. Kennismaking met de mediators, inventarisatie situatie, voorfase van de mediation (commitment en werkafspraken);
 2. De organisatie van de mediation en hoe het proces wordt ingericht (wie zijn deelnemers aan de mediation, agenda en tijdspad, begroting en mediationovereenkomst);
 3. De familiecontext (communicatie, cruciale gebeurtenissen in de familie, betekenis van de erflater in de familie);
 4. Het conflict (op te lossen onderwerpen vaststellen, standpunten en belangen inventariseren);
 5. Onderhandelingen;
 6. Besluitvorming en vastleggen besluit in overeenkomst;
 7. Afsluiting.

De nalatenschapsmediator:

 1. Stimuleert deelnemers om op een volwassen wijze te blijven communiceren;
 2. Heeft als uitgangspunt dat zelfs in situaties waar het contact is verbroken, de relatie blijft bestaan;
 3. Onderkent emoties, maar wakkert ze niet aan;
 4. Gebruikt zijn vaardigheden om conflicten terug te brengen tot hun kern en werkt doelgericht naar praktische oplossingen;
 5. Zorgt ervoor dat financiƫle en emotionele kosten zoveel mogelijk beperkt blijven;
 6. Gaat steeds uit van een constructieve en oplossingsgerichte benadering;
 7. Ontmoedigd een opvatting waarbij deelnemers zich als winnaars of verliezers zien;
 8. Is behulpzaam bij het ontwikkelen van eigen autonomie van de deelnemers in relatie dot de omgeving waarin de deelnemers leven/familie;
 9. Maakt de deelnemers bewust van de (veranderende) context.

Meer informatie over nalatenschapsmediation kunt u vinden via de volgende links: http://www.nalatenschapsmediation.com
http://www.nalatenschapsmediation.com/in-de-pers/2014/#item4